Uwaga!

Przeczytaj, zanim rozpoczniesz rejestrację!

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do największego w kraju konsorcjum zakupowego energii elektrycznej „Energia dla Przemysłu”, prosimy wypełnić poniższy formularz. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Prosimy o podawanie w formularzu rzeczywistych danych, gdyż nie odpowiadamy na rejestracje zawierające dane błędne lub nieścisłe. Wszystkie podane w formularzu rejestracyjnym dane są przez nas wszechstronnie sprawdzane. Rejestracje zawierające dane błędne lub nieścisłe będą unieważnione.

W przypadku podpisania umowy na dostawy energii dla konsorcjum, poniższe dane zostaną przesłane do dostawcy energii.

Formularz rejestracyjny na rok 2019 (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.)
Dane firmy:
Obecny dostawca energii
Wybierz taryfę energetyczną, w której pracuje Twoja firma i wpisz zużycie.
W taryfach wielostrefowych podaj zużycie energii w rozbiciu na strefy
(liczby podawaj w MWh - np.: 950 kWh = 0,950).
Punkty poboru energii elektrycznej Twojej Firmy:
Lp. Adres (ulica i nr budynku) Kod pocztowy i miasto Taryfa energetyczna Wolumen energii na punkt (MWh)
1.
2.
3.
4.
5.
Skan ostatniej faktury:
W celu dokładniejszej analizy Państwa zgłoszenia prosimy załączyć skan ostatniej faktury za energię elektryczną (pole nieobowiązkowe). Dopuszczalne pliki: jpg, png, tif, pdf.
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Uwaga: prosimy o podanie e-mail personalnego. Nie odpowiadamy na e-mail: biuro@, office@, info@. Nie odpowiadamy na e-maile nie mające podanej nazwy firmy w domenie internetowej.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Organizatorowi grupy zakupowej POLIMEROWA ENERGIA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu złożenia oferty. Przekazane dane są objęte klauzulą poufności.