Kontraktowanie energii na rok 2018 rozpoczęte!

Polimerowa Energia - grupa zakupowa na energię elektryczną dedykowana dla przemysłu w Polsce.
Organizator: Wydawnictwo BUSINESS IMAGE

Kontraktowanie energii
na rok 2018 rozpoczęte!

Już teraz zarejestruj swoją firmę - to nic nie kosztuje.

Przedsiębiorstwa, które nie są obecnie uczestnikami GZPE, a chciałyby skorzystać z naszej usługi optymalizacji ceny energii w roku 2018, już zapraszamy do rejestracji.

Każda zarejestrowana firma otrzyma od nas dokumentację pozwalającą na dokonanie precyzyjnego szacunku korzyści wynikających z przystąpienia do GZPE. Dopiero na tej podstawie dokonują Państwo decyzji o przystąpieniu do naszego konsorcjum zakupowego energii elektrycznej dla przemysłu. Samo wypełnienie formularza rejestracyjnego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Jednak prosimy o podawanie w formularzu rzeczywistych danych, gdyż nie odpowiadamy na rejestracje zawierające dane błędne lub nieścisłe.

Zapraszamy do współpracy
Uczestnictwo w GZ POLIMEROWA ENERGIA to perspektywa wieloletnich oszczędności na energii elektrycznej przez przemysł w Polsce.

Rada Dyrektorów

Grupy Zakupowej POLIMEROWA ENERGIA
Pan Waldemar SOBAŃSKI

Przewodniczący Rady

Dyrektor Zarządzający

Członkowie Rady:
Pan Krzysztof BISKUPSKI

GK SUWARY SA

Pan Michał MODRZEJEWSKI

LAMELA Sp. z o.o.

Pan Leszek KIEŁCZEWSKI

MPS International Sp. z o.o.

Pan Marek ROMANOWSKI

ZPTS Halina Błażejewicz

Pan Jerzy DUDEK

ZTS Uniplast SJ

Pan Ryszard GROT

SIMET SA

Sekretarz Rady:
Pani Joanna BIEGALSKA

Wydawnictwo BUSINESS IMAGE

tel. 22 658 33 33

email: joanna eplastics pl

Rada Dyrektorów GZ POLIMEROWA ENERGIA to organ doradczy i opiniujący dla Organizatora GZPE, szczególnie przy wyznaczaniu strategii rozwoju grupy. W Radzie Dyrektorów PE zasiedli profesjonaliści nadzorujący interesy energetyczne przedsiębiorstw członków GZPE.

Media o nas

Wybrane artykuły o GZPE

Przeczytaj to

Ważne informacje na temat rynku energii elektrycznej
Artykuł z kwietniowego wydania Magazynu Grupy TAURON.

Tauron

Rada Dyrektorów Grupy Zakupowej POLIMEROWA ENERGIA

Finałem Kongresu Przemysłu Tworzyw było ukonstytuowanie się Rady Dyrektorów Grupy Zakupowej Polimerowa Energia (GZPE). Rada Dyrektorów to swoista Rada Nadzorcza GZPE.

Rada Dyrektorow

Sąd podtrzymał 1,8 mln zł kary dla spółki Tauron Dystrybucja

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję prezes UOKiK o nałożeniu 1,8 mln zł kary na spółkę Tauron Dystrybucja m.in. za brak we wzorcach umów informacji na temat wysokości bonifikaty dla klientów za pogorszenie jakości obsługi.

W grudniu 2011 r. UOKiK stwierdził m.in., że w formularzach wykorzystywanych przez Tauron Dystrybucja do zawierania umów z konsumentami nie było postanowień określających wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy. W opinii UOKiK w ten sposób spółka ograniczała konsumentom możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonywania umowy i uzyskania w związku z tym upustów przy płatnościach.

Spółka odwołała się od decyzji Prezes UOKiK do sądu, który utrzymał decyzję Urzędu w mocy. Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego apelacja.

Minorowe nastroje niemieckiej opakowaniówki

Segment produkcji opakowań z tworzyw w Niemczech nie spodziewa się żadnych pozytywnych impulsów gospodarczych do końca bieżącego roku.

Minorowe nastroje

Kosztowna zielona rewolucja w energii

Zmiana polityki energetycznej Niemiec, zdaniem niemieckich przedsiębiorców, „jest przekleństwem”. Obawiano się, że rezygnacja z energii jądrowej, o czym zdecydowano w 2011 r., przyczyni się do pojawienia się niedoborów, a problem jest dokładnie odwrotny: w kraju jest teraz nadprodukcja energii solarnej i wiatrowej, przez co rynek jest przesycony.

Kosztowna zielona rewolucja

Katastrofa niemieckiej opakowaniówki

Niemieccy producenci opakowań z tworzyw podnoszą larum. Wysokie ceny energii elektrycznej eliminują ich z światowego i europejskiego rynku. To duża szansa dla polskich producentów.

Katastrofa

FAQ

Podstawowe rozwiązania prawne i techniczne obowiązujące członków grupy
Zasada TPA

W największym skrócie Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta.

Warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest właśnie zasada TPA, dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii (wytwórcę lub spółkę obrotu), który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatorów Systemów Dystrybucyjnych).

Osobno kupuje się energię i usługę jej dostarczenia

W połowie 2007 r. miało miejsce rozdzielenie działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych. Od tej chwili każdy klient na rynku energii może kupować energię i usługę jej dostarczenia od dwóch różnych firm. O ile klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii, o tyle usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest on zlokalizowany. W chwili obecnej istnieją dwie formy zakupu energii elektrycznej:

  • zakup od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient
  • zakup od dowolnie wybranego sprzedawcy

Reasumując, usługę przesyłu (dystrybucji) kupujemy od podmiotu, na którego terenie działamy. Aby móc swobodnie kupować samą energię trzeba mieć rozdzielność umowy kompleksowej (na dwie umowy: energia, przesył) oraz zainstalowany system TPA.

Członkowie grupy mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących systemu TPA oraz rozdzielności umów kompleksowych świadczonych przez New Power Sp. z o.o. – Wyłącznego Doradcę Energetycznego Polimerowej Energii.

Kontakt

Podstawowe rozwiązania prawne i techniczne obowiązujące członków grupy
Grupa Zakupowa

Logo PE

02-201 Warszawa

Ul. Opaczewska 43/130

Tel. 22 658 33 33 (10 linii)

www.energia.eplastics.pl

Mail: energia@eplastics.pl

Zarządzający GZ Polimerowa Energia

Waldemar Sobański

Mobile: 501 131 404

Sekretarz GZ Polimerowa Energia

Joanna Biegalska

Mobile: 502 774 884

Mail: joanna@eplastics.pl